За съвременните роби и робини, които не получават нищо

Честит 1 май! Честит празник! Честит ден на труда!

Най-голямото обвинение към състоянието на обществото ни сега е това, че пролетарската поезия, тази, която смятахме, че обитава единствено учебниците по литература, днес отново става болезнено актуална. Тези дни случайно отворих стихосбирка на Смирненски. Думите му днес са мъчително живи. Те са като репортаж от бъдещето. Само вижте как започва стихотворението „Първи май“:

Да спрат фабричните комини

и всеки черен труд да спре,

и туй намръщено море

от морни роби и робини

Роби и робини. Тогава все още е имало фабрични комини, но хората са получавали жълти стотинки. И заради това трудът е окачествен като „черен“. Но какво да кажем за съвременните роби – тези, които се трудят, но в края на месеца не получават нищо. Статистиката е безмилостна. Между 30 и 90 милиона лева е сумата на неизплатените заплати у нас. Заради това често като страничен фон на основните новини за катастрофи, чуваме, че миньори не искат да напуснат мините като протест за неполучени пари, за това, че работниците от някое малко цехче са блокирали път, защото собственикът му от половин година не им е давал нищо. И как да не са намръщени робите?

Стихотворението на Смирненски обаче е пълно с предчувствието за светлина и за празник. То е озарено от надежда. И това е голямата разлика във времената. Днес всеки социален протест се задушава, защото винаги се появава някой пропазарен всезнайко, който твърди, че промяна не може да има. Винаги се появява някой богат костюмар като Владислав Горанов, който да изсъска, че „справедливостта е класово понятие“. Ето защо повече от всякога днес е необходима съпротива. Смирненски говори за „огнена разплата“. Късогледството на икономическите елити и на маститите банкови олигарси като нищо един ден могат да стоварят разплатата с огън и по тези ширини. Защото робите имат неприятната склонност да питат, да протестират, да се съпротивляват.

И това е основният смисъл на 1 май.

Това е ден на съпротивата.

И винаги ще си остане такъв.

Александър Симов

Депутаът от БСП написа този статус във фейсбук