МАХНИ СЕ, САТАНА!

Фразата е на нашия мил Бог Иисус Христос (Мат. 4:10). Ползвам я спрямо Истанбулската конвенция, защото тя определено е сатанинско дело.
Конвенцията воюва с християнството, обижда Светата Библия, срива религиозните традиции, руши морала.
Хората, които подкрепят конвенцията, са изроди! Вгледайте се внимателно в тях и ще видите как сатанински изглеждат!
В четвъртата глава на Евангелието от Матея, където става дума за изкушението в пустинята, явно се подразбира самия дявол. Христос дори не разговаря с него, но отхвърля всичките му предложения, казвайки: “Махни се, Сатана!”
Но не е задължително да приемаме, че когато го нарича „Сатана”, Христос използва тази дума като собствено име. Думата „сатана” е заимствана в гръцкия език от еврейски, еврейската дума „сатан” означава „противник, враг”.
И в този описан в Св. Библия случай, думата посочва онази роля, която е играл дяволът при изпитанието на Христос в пустинята. Той е Негов враг, стреми се да Го отклони от Пътя.
Това иска да направи с нас, християните, и Истанбулската конвенция – да ни отклони от правилния и нравствен Път. Затова е сатанинска.
Махни се, Сатана!

акад. Петър Иванов