Нашият преход шльокавица завърши!

Нашият преход шльокавица завърши! Издаването на „Под игото“ на шльокавица е най-успешната кампания в историята на България, защото увенчава трийсетгодишните ни титанични усилия да си съсипем държавата.

Направихме парламент шльокавица, от седем години имаме стабилно правителство шльоковица, една дузина партии шльоковица нароихме, медиите ни са пълна шльоковица, полиция, съд и армия /доколкото я има/ са също шльоковица …

Така че можем гордо да заявим: ние сме първата държава в света на шльоковица!

Стефан Северин

http://pogled.info