Абе тези на три дози, които се заразяват и боледуват тежко, че ги спасяват в болници, но след това ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РЕКЛАМИРАТ ОТРОВИТЕ, какво ще ги правим?

Абе тези на три дози, които се заразяват и боледуват тежко, че ги спасяват в болници, но след това ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РЕКЛАМИРАТ ОТРОВИТЕ, какво ще ги правим?

Че това си е чисто склоняване към самоубийство. А също и престъпление по презумция за нанасяне на тежки телесни повреди.
Нещо, а?

Анастасия Гешева