АВСТРИЯ ВЕЧЕ Е ДИКТАТУРА

В „свободна и демократична“ Австрия, член на Европейския съюз, въвеждат глоба от 7200 евро и четириседмичен затвор, за тези, които отказват да се подлагат на медицински експеримент с ваксините срещу ковид-19. Гражданските права, свободата и демокрацията кучета ги яли.

Истинското лице на европейските държави все повече се разкрива. Да напомня, че това са същите, които прежалиха християнска България и ни оставиха пет века под турско робство, докато подкрепяха султана. Същите, които горяха жени по кладите в Европа. Същите, които предизвикаха две световни войни с милиони жертви. Същите, които горяха хора в концлагерите. Същите, които сложиха звезди на реверите на някои, които не им харесваха.

Вече никой не говори за свобода. Не сте ли забелязали? Под думите за обществен интерес, защита на здравето и живота, се извършват престъпления срещу човечеството. Всякакви остатъци от маската на демокрация, вече са паднали. И се вижда истинското лице на европейските господари. Новото робство на човечеството е в ход.

И тук е важен нашият избор. Дали да се присъединим към стадото в кошарата или да изберем да бъдем свободни и…здрави. Защото този експеримент скоро ще покаже истинската си същност. И повярвайте, тя няма да е за Вашето здраве!

Елена Гунчева