АГЕНТ ИВАН СРИНА И ГЕРБ

В Имотния регистър недвижимите имоти на агент Иван са описани на 42 страници, на всяка страница по няколко имота.
Иванчо Гешев да не се ослушва.

акад. Петър Иванов

loading...