Агенцията по вписванията отказа да впише Борислав Михайлов за президент на БФС

В края на месец април бяха подадени документите от последното заседание на Изпълнителния комитет, на което той оттегли оставката си. А Изпълкомът отмени насрочения за 25 юни извънреден конгрес, който трябваше да избере нов президент

Агенцията по вписванията е отказала да впише Борислав Михайлов обратно като президент на БФС, предаде dsport.

В края на месец април бяха подадени документите от последното заседание на Изпълнителния комитет, на което Михайлов оттегли оставката си.

Изпълкомът от своя страна отмени насрочения за 25 юни извънреден конгрес на БФС, за който като президент се кандидатира Димитър Бербатов.

Мотивът на Агенцията по вписванията е, че в Устава на БФС не допуска процедура по оттегляне на оставка.

Ето какво се казва в решението:

„Уставът не допуска процедура по оттегляне на оставката. Подобно действие, би създало правна несигурност у всички трети лица относно това кое е лицето, овластено да представлява сдружението и да изпълнява останалите функции на президент, вменени с устава. Допускането, че една оставка може да бъде оттеглена означава, наред с действията по промяна на пръвоначалното определените първи вицепрезидент и вицепрезиденти, избрани в изпънение на нормата на чл. 48, ал. 3 от устава, води до извода, че на практика ИК може по всяко време на подменя волята на конгреса относно това кое е лицето, избрано за президент, като многократно определя различни лица да изпълняват посочените функции.

Извън това, следва да се посочи, че приложения протокол от заседанието на ИК не е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 50, ал. 6 от устава на БФС, доколкото не е подписан от всички членове, присъствали на заседанието.

Поради това и на основание чл. 24 във вр. С чл. 21, т.5 от ЗТРРЮЛНЦ постанових отказ по заявление рег.№202104291445050 от 29.04.2021“

Междувременно стана ясно, че ФИФА и УЕФА са изпратили писмо до БФС с искане за обяснение за случилото се миналата седмица.

От писмото става ясно, че двете организации са недоволни от ситуацията и искат обяснение за действията, които Изпълкомът на БФС е извършил. Писмото е адресирано до изпълнителния директор на футболната ни централа Борислав Попов и е получено във вторник (4 май).

От писмото се разбира, че ФИФА и УЕФА искат обяснение за това по кой член от устава на БФС е извършено връщането на Борислав Михайлов. Според него избраният за изпълняващ длъжността президент на БФС Михаил Касабов трябва да бъде такъв до провеждането на Конгрес на футболната централа.

Ето какво гласи официалното писмо на ФИФА и УЕФА до БФС:

Уважаеми г-н Попов,

„Пишем ви в светлината на последните новини, които съобщават, че г-н Борислав Михайлов е оттеглил оставката си като президент на БФС, която той подаде през октомври 2019 година, и след одобрение на Изпълнителния комитет отново зае позицията на президент на БФС.

В този контекст се позоваваме на Вашето писмо от 5 ноември 2019 година, чрез което информирате ФИФА, че „На заседание на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз, проведено на 18 октомври 2019 г., президентът на БФС Борислав Михайлов, избран на 16 февруари 2018 г., подаде оставка от длъжността си“, че „Не е настоявано за тази оставка или не е поискана от клубовете-членове на БФС или Изпълнителния комитет като колективен орган“ и че „Съгласно чл. 47, ал. 2 от Устава (ите) на БФС, Изпълнителният комитет избра г-н Михаил Касабов, вицепрезидент, да упражнява правомощията на президент на БФС до провеждането на Конгрес на федерацията“. Тази позиция беше потвърдена в писмо до УЕФА от 10 декември 2020 година.

Освен това отбелязваме, че преди предполагаемото оттегляне на оставката на г-н Борислав Михайлов, БФС обяви, че ще проведе извънреден Конгрес на 25 юни 2021 г., в София, за да бъде избран президент на БФС в съответствие с гореспоменатия чл. 47, ал. 2 от Устава на БФС, който установява, че „В случай на оставка […] правомощията на президента се упражняват от първия вицепрезидент, ако първият вицепрезидент не е способен или той откаже, тогава от друг заместник-председател, назначен от Изпълнителния комитет до провеждането на нов Конгрес.“

В светлината на тези обстоятелства, любезно Ви молим да ни предоставите вашата подробна позиция по въпроса при първа възможност. По-специално, ние Ви молим да уточните въз основа на кои разпоредби на Устава на БФС и/или съответното национално законодателство Изпълнителният комитет твърди, че е решил да одобри оттеглената оставка на г-н Борислав Михайлов и да го възстанови за президент на БФС“.

epicenter.bg