Аз пък бих добавил, че е чудесно, че имаме премиер, който е чел „Колко земя му трябва на човек“

Аз пък бих добавил, че е чудесно, че имаме премиер, който е чел „Колко земя му трябва на човек“. Сигурен съм, че списъкът на важни писатели, които е чел г-н Петков, не свършва дотук.

Това, че бърка Толстой с Чехов не е беда. Между другото, бас държа, че 90% от коментиращите го и присмиващите му се, не са чели нито разказите на Чехов, нито на Толстой…

Те се сетих за една басня на …. (вие ще ми кажете кой)
Един слепец се прибирал в къщи. Било тъмно, непрогледна нощ. Слепецът носел със себе си фенер. Видял го един човек, съселянин :

Какъв глупав слепец – казал той – носи светлина пред себе си — а самият е сляп. За какво му е светлина?
А светлината му била потребна, за да не го събори видещият.

Теодор Ушев