Ако Канадецът искаше да отвоюва държавата от мафията, досега да бе подменил състава на превзетите държавни органи. Да, ама не!

Ако Канадецът искаше да отвоюва държавата от мафията, досега да бе подменил състава на превзетите държавни органи. Да, ама не!

Емил Василев