Ако някой може да ми даде поне едно сносно обяснение от какъв зор ще убиват Ива Митева, вместо да я пратят на логопед, получава бутилка качествено уиски!

Ако някой може да ми даде поне едно сносно обяснение от какъв зор ще убиват Ива Митева, вместо да я пратят на логопед, получава бутилка качествено уиски!

А поспрете се малко. Имаме един, който перманентно го убиват – Боко и все още е жив.

Проявете талант и променете на пътя и жанра на кризисния пиар.

Веселина Томова

Afera.bg