Ако някой призове към гражданска самозащита чрез бунт – там съм. Мамата…

Преди малко зададох глупав въпрос, мислейки си, че живея в правова държава. Поправям се. 20-те години за Иванчева са продължение на начина на нейния арест: сигнал към ВСЕКИ български гражданин, че и той може да бъде опраскан във всеки даден момент.
Ако някой призове към гражданска самозащита чрез бунт – там съм.
Мамата…

Евгений Дайнов

Резултат с изображение за Evgenii Dainov

loading...