Ако САЩ и Обединеното кралство не приемат бежанци, въпросът е какво знаят, което другите не знаят?

⚡️⚡️⚡️
Ако САЩ и Обединеното кралство не приемат бежанци, въпросът е какво знаят, което другите не знаят?
Днес се замислих за нещо, на което не обръщаме внимание, а мисля, че е важно —

Публично бе обявено, че в биолаборатории на Украйна са провеждани разработки с възбудители и патогени на сибирска язва, чума, бруцеллеза и др.
САЩ и UK не приемат бежанци.
Има ли нещо което тези бежанци носят, а ние не знаем?
Има ли зарази?
Вземат ли се мерки?
Някой от МЗ нещо прави ли?
Има графики на смъртност и заразяване със Сибирска язва в Грузия и треска Крим-Конго.
Те са много показателни.

Началникът на Руските войски по РБХ защита каза, че са разработвани био оръжия на етническа основа и са събирани славянски и други ДНК образци, бубонна чума, свински грип и т.н .

Не следва ли всеки бежанец да бъде изолиран на границата колкото е необходимо, за да се вземат проби или поне някаква карантина да се премине?
Ами ако наистина има нещо вярно в това?
представяте ли си какво може да се случи в последствие, ако наистина ползват горките хора, като био оръжие ?!

Тодор Атанасов