АЛО, СТУДЕНТИТЕ – Я СЕ СТЕГНЕТЕ – И ЯК ШУТ НА ПЛУЖЕКА!

ГЕРБДЖИПКОВ ЩЯЛ ДА ПРИЕМЕ ВСЯКАКВА ПОДКРЕПА-
НЯМА МАФИОТИ-„ГЕРБ“,“ДПС“!

АЛО, СТУДЕНТИТЕ – Я СЕ СТЕГНЕТЕ – И ЯК ШУТ НА ПЛУЖЕКА!

Николай Ризов