Анна Заркова: Нищо + чиновник = скандал

Какво е нужно за един скандал? Нищо и жена, отговарят във вица. Нищо и чиновник, гласи друг верен отговор в българската действителност.

И ето ви сега скандал: хиляди дипломи, издадени от СУ „Климент Охридски“ през 2009 г., били невалидни. Ама не защото не съдържат всички реквизити съгласно действащите тогава държавни изисквания, а защото някой чиновник от отдела по легализацията решил, че ректорът проф. Илчев трябвало саморъчно, а не с щемпел да я подпише, както правят примерно „мързеливите“ му колеги в Япония и другаде.

Не е новина, че да легализираш дипломата си в нашето министерство на образованието е по-трудно май, отколкото да я добиеш в който и да е от реномираните университети по света. Но това с щемпела било нов скандал. А не било скандал, че обещаното повишение на заплатите преди изборите било всъщност повишение на цените.

Резултат с изображение за СУ „Климент Охридски“

http://trud.bg