Антикорупционният фонд пита министъра на регионалното развитие: обектите на плаж „Смокиня“ преместваем обект ли са или строеж❓

Антикорупционният фонд пита министъра на регионалното развитие: обектите на плаж „Смокиня“ преместваем обект ли са или строеж❓

📝АКФ отправи сигнал до министъра на регионалното развитие и благоустройството относно нерегламентираното строителство на плаж „Смокиня“. В него искаме министърът да се произнесе дали новостроящите се обекти на плажа представляват „преместваем обект“ или „строеж“ и дали нарушават законовите норми.

Според представителя на концесионера на ивицата не става дума за строеж, а за „монтаж на преместваем обект“, за който са издадени всички необходими документи и разрешения.

От АКФ обръщаме внимание на министъра, че за закрепяне на обекта към земята са използвани стоманобетонни единични фундаменти. Това прави невъзможно преместването му в пространството, поради което обектът губи характеристиките си на преместваем обект. Нещо повече, според Закона за устройство на черноморското крайбрежие е недопустимо закрепването на преместваеми обекти върху морски плаж чрез сглобяеми стоманобетонни фундаменти, които изменят повърхността на плажа.⚠️ „Преместваемият обект“ не отговаря и на нито един от изрично изброените видове преместваеми обекти в Наредбата на община Созопол за преместваемите обекти.

📣 Настояваме министърът на регионалното развитие и благоустройството да осъществи функциите си по методическо ръководство и контрол, като даде ясно тълкуване за недопустимостта на изграждането на подобни обекти на морските плажове. Строително-монтажните дейности на плаж „Смокиня“ следва да бъдат преустановени, а обектите – отстранени от терена на плажа.

Повече за сигнала ни до министъра тук:🔻 https://acf.bg/bg/antikoruptsionniyat-fond-poiska-ot-mrr/

#плажСмокиня #АКФ