АПОКАЛИПСИС…

Очевидни са зловещите опити на глобалистката върхушка да изпълни библейския сценарий „АПОКАЛИПСИС“. И четиримата конници на апокалипсиса вече се виждат.

Първо ни нападна белият конник, донесъл пандемията COVID-19, всичките неясни масови ваксинации и последващите генетични експерименти.

Вече препуска и червеният конник – войната. Той е на път да тръгне по цялата земя, подобно на ваксинацията.

Задава се и черният конник, наречен глад. Тоталното поскъпване на живота е пръв сигнал.

След тях идва бледият, най-страшен ездач – смъртта!

Според теологията тези четири конника на Апокалипсиса са предвестници на страшния съд.

Моето скромно мнение е, че съвсем тленни хора- сатанистите, обединени в т.нар. глобален елит съвсем целенасочено строят такъв сценарий. Тяхната цел е да доведат нашата цивилизация до истински контролиран апокалипсис, в който да бъдат „утилизирани“ милиарди, но самите те да запазят вечно глобалната си власт.

В Библията „сценарият“ е описан в част 6:1-8 от ОТКРОВЕНИЕ НА СВЕТИ ИОАНА БОГОСЛОВА наречена още Апокалипсис – от гръцкото αποκάλυψις, apokalypsis – „откриване“, „разбулване“, „разкриване“, „откровение“.

В главата се разказва за книга или свитък в ръката на Бог, който е подпечатан със седем печата. Агнецът – Ийсус, отваря първите четири от печатите и тогава се явяват четири конника: бял, червен, черен и блед.

– 6;8 и видях, и ето сив кон, и върху него ездач, чието име беше смърт; и адът следваше подире му; и им се даде власт над четвъртата част на земята – да умъртвяват с меч и глад, с мор и със земни зверове.

Тези от нас, които имат по-дълбоко мислене, а не само елементарното предметно-образно, отдавна усещат развитието на сценария.

Лошото е, че в него са включени ако не всички, то почти всички правителства и бизнес елити. Това прави нашето евентуално спасение много трудно. Могат да оцелеят само тези, които знаят и разбират…

Иван Спирдонов