Аферата ”Хемус”: Установяват посочените от Колев лица и свързаните с тях дружества

Обвиняемият за изпиране на над 53 млн. лв., предназначени за ЛОТ-5 от Автомагистрала „Хемус“, Борислав Колев е дал обстойни обяснения като е посочил конкретни лица, които имат отношение към евентуално извършеното престъпление. Това се е случило в присъствието на защитник, съобщиха от Софийска градска прокуратура.
.

С оглед изложените от обвиняемия обстоятелства наблюдаващите прокурори са дали множество подробни указания на органите на МВР, допълват от обвинението. Възложено им е да установят посочените от обвиняемия лица, както и свързаните с тях търговски дружества.

Наблюдаващите прокурори ще внесат в Софийски градски съд искане за разпит на обвиняемия Колев пред съдия.

На основание чл. 46, ал. 2, т. 2 от НПК прокурорите лично ще извършат множество действия по разследването независимо че делото все още се намира в Софийски апелативен съд след произнасяне на въззивната инстанция по мярката за неотклонение на обвиняемия.

До момента няма произнасяне на Софийска апелативна прокуратура по направените самоотводи на двама от наблюдаващите прокурори. В случай че САП уважи тяхното искане, на принципа на случайния подбор, ще бъдат определени нови наблюдаващи прокурори, които да продължат ръководството и надзора върху разследването. До произнасянето на САП поискалите самоотвод прокурори продължават да изпълняват функциите си на наблюдаващи прокурори.

Извършват се всички необходими действия по разследването и други процесуални действия с цел разкриване на обективната истина по предвидения в закона ред, допълват от прокуратурата.

Ако се съберат достатъчно доказателства за виновността и на други лица, същите ще бъдат привлечени в качеството на обвиняеми и ще им бъдат определени от наблюдаващите прокурори адекватни мерки за неотклонение, отговарящи на обществената опасност.

Изготвено е предложение за вземане на делото на специален надзор от САП и от Върховна касационна прокуратура (ВКП).

https://frognews.bg/