А вие вързахте ли се на лъжите му?

Помните ли как, само преди седмица-две #Тиквата се изтапанчи и каза „#АЗ_ще_дам_35_милиона_за_водоснабдяване_на_Перник!!!“?
Само че, парите няма да ги даде ЛИЧНО Тиквата (както той самият заявява). #ИСТИНАТА е, че парите са разписани от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и са обявени от ГД „Оперативна програма Околна среда“ на #20_юли_2018, като парите са за 15-тина различни „ВиК“ дружества, едното от които е пернишкото.

Извод:
#МУТРАТА e #ДОЛЕН_ЛЪЖЕЦ!
А вие вързахте ли се на лъжите му?

Александър Ресиловски
Резултат с изображение за Александър Ресиловски
EUFUNDS.BG
№ BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура “ Дата на обявяване: 20 юли 2018 Крайна дата за подаване на…
loading...