Бавно и полека, чрез ББР започва да се изяснява произходът на кюлчетата и пачките в чекмеджето…

Бавно и полека, чрез ББР започва да се изяснява произходът на кюлчетата и пачките в чекмеджето…

Как хубаво си пасва ББ! Досещам се какво означава Р!

Николай Слатински