Базите са стари и на клетите украинки не им е комфортно. Че и без мъже наоколо…

Базите са стари и на клетите украинки не им е комфортно.
Че и без мъже наоколо…

Зоя Деянова