БАЛИСТИКА И АЛАБАЛИСТИКА?

Имам един въпрос към главния секретар на МВР:
КАКВА ЕКСПЕРТИЗА МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ НА ОРЪЖИЕТО – ГЛАДКОЦЕВНА ЛОВНА ПУШКА, НАМЕРЕНА В ОТЦЕПЕНИЯ РАЙОН В КОСТЕНЕЦ? Експертизата би могла да установи само номера на сачмите, намерени в тялото на жертвата. Ако няма намерени гилзи, по никакъв начин не би могло да се докаже, че точно с тая ловна пушка е извършено престъплението, защото гладкоцевното оръжие не е нарезно и не се регистрира в гилзотека и куршумотека поради невъзможност. Правоспособен ловец съм от септемврри 1989 г., имам завършен курс по подборен лов и курс за притежаване на късо нарезно оръжие. Т. е. имам сертификат за известна грамотност. Човекът с големите пагони, ако не е запознат с гладкоцевните, нарезните оръжия и балистиката, да се посъвета с експперти и да не става смешен пред камерите и микрофоните на също така неграмотните медии, които също така са некомпетентни по темата. Ако оръжията са нерегистрирани, както гладкоцевната пушка, така и малокалибреното оръжие – кал 22.LR, което все още не е намерено, за каква експертиза можем да говорим?

Любо Кольовски