Бас държа, че тази същата буля някога е била член на бкп както вожда й тиква

Какво мотивира такива жени да се излагат като ОФ отговорнички при комунизма?

Типажът е същият – ходеха из квартала и къщите и „всяваха ред“ и докладваха…

Бас държа, че тази същата буля някога е била член на бкп както вожда й тиква. Личи й много.

Татяна Кристи