Баце намали пенсиите, за да има повече пари в бюджета за крадене от гербаджиите

Баце намали пенсиите, за да има повече пари в бюджета за крадене от гербаджиите.

Навсякъде настъпи дива и неописуема пенсионерска радост!

Всички пенсионери играят хора̀, пеят и танцуват. Голема работа е Баце! Слава!

Акад. Петър Иванов