Безкрайните низини на СУ, където герджиков по най-нахален начин остава ректор, покдрепен от свои симпатизанти

Безкрайните низини на СУ, където герджиков по най-нахален начин остава ректор, покдрепен от свои симпатизанти.

Дискусии за оставката му не са били разрешени от симпатизантите му на срещата на Общото събрание на СУ. Нямало е и гласуване.

А за награда ректорът е издал заповед
всички да получат еднократно допълнително трудово възнаграждение – 50% от стандартната си заплата. То е на базата на заповед на ректора от 22.11.21 г., изпратено до преподавателите днес, и ще бъде изплатено на 1 декември.

Ето така се купуват индулгенции. Повръщам!

Татяна Кристи