БЕЗ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ РАЗСЛЕДВАНЕТО НА РАЗБОЙНИЧЕСКАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ Е ПРАЗНО ГОНЕНЕ НА ВЯТЪР

Братя, основният рефрен при прокурорското хараламбене за разследване на приватизацията, който алчните и гадни крадци, оглозгали и умъртвили нашето Отечество, пеят навсякъде по медиите, е че тя може да не е била морална, ама била законна, сиреч била правилна и безупречна, и никой не може да им търси отговорност за техните кражби и золуми. Боже мили!
Пояснявам сега за всички баламурници.
Братя, основните категории (принципи) на обществения морал (те са бинарни, двойствени) от памтивека са:
• честно и нечестно,
• справедливо и несправедливо,
• добро и зло.
Ако приватизацията, бидейки законна, но неморална, според признанието на крадците и разбойниците у нас, това означава две неща:
1.) Приватизацията не е честна, не е справедлива и е (голямо) зло за обществото, това го знаем всички;
2.) Законите, според които приватизацията е законна, са извън морала, те са нечестни, несправедливи и те самите носят зло на обществото;
3.) Тези, които са създали подобни закони, и тези, които са действали съобразно техните безнравствени и неморални норми, за да крадат уж “законно” обществените активи на нацията, докарвайки я за 30 години до клинична смърт (най-бедна, най-болна, най-корумпирана, най-покварена, най-нещастна, с най-висока смъртност, най-бързо намаляваща и изчезваща в сравнение с всички страни в света, все едно картина на Брьогел), са престъпници в пълния смисъл на думата, и те трябва да отговарят пред нови, този път специално създадени за тях на основата на обществения морал, закони и пред нови съдилища.
4.) Тъй като въпросът е екзистенциален, защото България умира, е нужно в рамките на извънредно положение по чл. 84, ал. 12 и чл. 100, ал. 5 на Конституцията, съгласно чл. 15 на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, да се отменят някои функции на сегашното пагубно за България правителство, да се премахнат временно правомощия на свръхкорумпираната съдебна система и на силовите структури, Парламентът да се разтури, той е пагубен за България, да се ограничат определени права на управляващите властници навсякъде по хоризонтала и по вертикала от горе до долу, да се отменят права на крадците-приватизатори, на техните семейства и приближени, възползвали се от приватизацията, и т.н.
5.) Всичко това е необходимо, за да предотвратим, ако все още това е възможно, демографската и националната ни катастрофа, както и смъртта на България. Без извънредно положение сме загубени.
6.) Въвеждането на извънредно положение е нужно и за прокурорското разследване на разбойническата приватизация, ощетила българския народ със стотици милиарди лева в полза на комунисти, алчни мутри, агенти на ДС и неграмотни простаци, черепи, свинари, каракачанки, дилянчовци, доганчовци, минювци, цековци, гриши, ветковци, домуси etc.;
7.) Без извънредно положение и без респективното временно отнемане на права идеята на Иванчо Гешев е безсмислена и глуповата. “Това е гонене на вятър” (Екл. 1:17)

Акад Петър Иванов