Благодаря на тези 300 майки, че вчера се опитаха да събудят два милиона души

Благодаря на тези 300 майки, че вчера се опитаха да събудят два милиона души от Орлов мост. Накараха ме да се почувствам истински гражданин на България.

Арман Бабикян

Резултат с изображение за Arman Babikyan

loading...