БНТ резил: вече пета минута в централните новини на кроул минава съобщението за интервюто със Слави

БНТ резил: вече пета минута в централните новини на кроул минава съобщението за интервюто със Слави.

Чак включва и някои от въпросите, ако аудиторията се колебае дали да гледа тези бисер на актуалната журналистика. И обещава колко ексклузивно е това събитие.

Съ-би-ти-е ви казвам!

Лияна Панделиева

Може да бъде изображение с 1 човек и усмихване