Богатите гербаджии крадат от бедните негербаджии и ги обричат на глад и чудовищна мизерия

Богатите гербаджии крадат от бедните негербаджии и ги обричат на глад и чудовищна мизерия.

За негербаджиите няма друг шанс, освен да се запишат в ГЕРБ, за да могат да крадат и те.

Ето истината!

Акад. Петър Иванов