БОЕЦ сезира ИВСС срещу Иван Гешев с искане за неговото отстраняване!

Днес, 24,07.2019г. БОЕЦ внесохме сигнал до Инспектората към ВСС срещу зам. главният прокурор Иван Гешев. Повод за сигнала ни е негово интервю пред Националната телевизия от 23.07, в което той изразява позицията си срещу разделението на властите. 

БОЕЦ считаме, че Гешев е кандидат на мафията за главен прокурор и чрез него, както и до сега чрез Цацаров, политическата и олигархична мафия начело с Борисов и Пеевски ще продължи безнаказано да ограбва страната. Не можем и няма да допуснем това. БОЕЦ, заедно с други неправителствени организации вече излъчихме гражданската номинация за главен прокурор на следовател Бойко Атанасов! Писна от мутри и корумпета да избират вместо нас и да си назначават други мутри и корумпета!

Прилагаме текста на сигнала до ИВСС:

ДО : ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 СИГНАЛ

от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,

ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399

На основание чл. 54, ал. 1 т.8 от Закона за съдебната власт

относно

действия и коментари на зам. главен прокурор Иван Стоименов  Гешев, които са противоконституционни и са изразени в негово телевизионно интервю на 23.07.2019г. по Националната телевизия.  Сезираме ИВСС и за това, че чрез тези си изказвания Иван Гешев поставя под съмнение Конституционният принцип за разделението на властите,  уронва и накърнява престижа на съдебната власт, срива доверието на обществото в съдебната система и авторитета на магистратите, които са сведени до критично ниски нива заплашващи нормалното функциониране на съдебните и правораздавателни институции.

На 23.07.2019г. зам. главният прокурор Иван Гешев, в качеството му на  номиниран от прокурорската колегия на ВСС за кандидат за главен прокурор, в интервю за Националната телевизия заяви:

„Не съм привърженик на твърдото разделение на властите. За да има резултат, трябва взаимодействие в рамките на закона и съвместна работа. Без МВР и ДАНС прокурорът е добре платен деловодител.

Прилагаме линк към интервюто на Иван Гешев по БНТ:

https://www.bnt.bg/bg/a/ivan-geshev-az-ne-byagam-nito-ot-bitki-nito-ot-otgovornost

Разделението на властите е принцип, на който се основава правовата държава. Разделението на властите е доктрина, според която трите функции на държавното управление – законодателнаизпълнителна и съдебна – трябва да бъдат разделени и изпълнявани от различни органи, определени от конституцията. Изпълнителната, законодателната и съдебната власт се осъществяват от независими институции, но в своите отговорности те взаимно се контролират.

Целта на разделението на властите се състои в това да има политическа свобода, с други думи да няма тирания; да не се злоупотребява с властта; властите трябва да се възпират една друга, т.е. да има контрол от страна на гражданите; да се защити свободата като се изключи възможността един човек да обедини всички власти в ръцете си; да са в интерес на гражданите; разделението на властите цели ефективното и резултатно функциониране на управлението, тъй като се предполага, че различните видове институции осъществяват по-добре определени функции, отколкото други институции.

Конституцията на Република България от 1991 г. в разпоредбата на чл.8 предвижда, че държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Принципът за разделение на властите, според мотивите на Решение № 6 от 22 април 1993 г. по к.д. № 4 от 1993 г. на Конституционния съд, е метод за оптимално функциониране на държавната власт чрез разграничение на функции, които предопределят компетентността на държавните органи, и за предотвратяване на произвола, който би засегнал свободата на гражданите, а не и тривластие. „Между властите няма „китайска стена“, тъй като те си взаимодействат и са проява на единната държавна власт и суверенитет“ – казва съдия Евгени Танчев.

Ясно е, че в Конституцията на Република България има заложени конкретни  механизми регулиращи взаимодействието и сътрудничеството между властите в оптимален режим при ясното спазване на принципа на разделение на властите! Изказването на зам.главен Прокурор Иван Гешев е противоконституционно, заплашващо правовият ред в страната  и подтикващо към действия извън законовите правомощия на отделните власти и институции. Това изказване руши не само авторитета на съдебната власт, но и подкопава  демократичните устои  на държавата. Същото изказване, БОЕЦ считаме , че може да се тълкува и като престъпление срещу Републиката – чл.108. от НК, за което ще сезираме компетентните органи.

Изказването на прокурор Иван Гешев включва и определения и поставяне на квалификация на лица и фирми с които те биват обвинявани  в различни престъпления, като „кибер рекет” и тн. С което се нарушава презумцията на невиновност. Абсолютно недопустимо и опасно поведение за един магистрат!

БОЕЦ сезираме ИВСС за действията и публично направените изказвания на прокурор Иван Гешев и изискваме да бъде образувана проверка по нашият сигнал, в хода на която да се съберат данни за противоконституционният характер на  изказването на прокурор Иван Гешев.

След установяването им изискваме от ИВСС да внесе предложение до пленума на ВСС за освобождаване на Иван Гешев от заеманият от него пост – зам. главен прокурор, както и да бъде оттеглена неговата кандидатура за главен прокурор.

БОЕЦ изискваме от ИВСС да бъдем информирани за хода на проверката, както и за действията на ИВСС и резултатите от тях.

24.07.2019г.                  Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ”

 

ПРОДЪЛЖАВАМЕ!

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията!

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина.

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSAGBSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА