Бойко Борисов с щедра ръка: МИЛИОНИ ЗА БОСОВЕТЕ НА МИСИРКИТЕ

Давам справката на КлубZ, подготвена от министър Пеканов по искане за достъп до обществена информация
За периода от януари 2017 г. до април 2021 г. изпълнителната власт е раздала близо 10 252 000 лева от европейските програми на телевизии и радиа чрез пряко договаряне.

Невъзможно е обаче да се проследи как са похарчени парите, дадени на рекламни и пиар агенции, които, след като получат средствата, решават как да бъдат разпределени към медиите – не само радиа и телевизии, но и печатни издания и сайтове. Но дали по свое усмотрение, или по „поръчка отгоре“ – няма как да се провери.

Повтаряме – това са само парите по европейски програми. Има и други „пътища“, по които държавата плаща на медии – например за ваксинационна кампания, кампании за туризма и т.н.
*** За времето от януари 2017 г. до април 2020 г. най-голяма сума от всички европрограми е получила Нова телевизия – около 2,2 милиона лева.
*** Канал 3, който бе придобит през септември 2020 г. от новия собственик на „Нова“ е взел за четири години 640 хил. лв. Така двете медии – вече част от холдинга на „Юнайтед груп“ – са получили от властта над 2,8 милиона лева от европейските средства. .
*** БНР е получило близо 623 хил. лв.
*** БНТ – 1,65 милиона лева.
*** бТВ е зачиетена с 1,45 милиона.
*** Дарик радио и Инвестор БГ (телевизия „България он еър“) – са получили всеки по малко над 1 млн. лева,
*** Над 980 хил. лв са дадени на ТВ Европа, чийто изпълнителен директор е активистът на ГЕРБ Георги Харизанов.
*** Радио К2 на Илияна Беновска е било финансирано с около 308 хил. лв., а агенция „Фокус“ с 342 хил. лв.
*** Близо 255 хил. лв. е получила за социологически проучвания агенция „Естад“. А „Център за анализи и маркетинг ЕООД“ на Юлий Павлов – 72 хил. лв.
Ако се направи разбивка за кризисните месеци на пандемията след март 2020 г. се вижда следното:
*** Нова телевизия е получила близо 600 хил. лв.
*** Nova News (бившият Канал 3) – 212 хил. лв.
*** бТВ – около 616 хил. лв.
*** БНТ – 318 хил. лв.
*** Инвестор БГ – 190 хил. лв.
*** ТВ Европа – 443 хил. лв.
*** Дарик радио – 220 хил. лв.
*** БНР – 219 хил. лв.
*** радио К 2 на Беновска – близо 100 хил. лв.
.
====================================
Давам ви и списък по отделните европейски програми и раздадените пари5 на отделните медии по тях

2007 – 2013 г. – 49 852 887 лв. с ДДС

Нова борудкастинг груп
Общо: 8 967 735 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (1 319 880 лв.)
ОПРЧР (1 080 000 лв.)
ОПТ (839 746 лв.)
ОПРР (1 251 930 лв.)
ОПОС (1 781 033)
ПРСР (2 695 146 лв.)

БТВ Броудкастинг груп АД
Общо: 8 832 318 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (985 719 лв.)
ОПРЧР (1 080 000 лв.)
ОПТ (1 099 762 лв.)
ОПРР (893 929 лв.)
ОПОС (2 498 520 лв.)
ПРСР (893 132 лв.; 71 926 лв.; 155 077 лв.; 71 932 лв.; 1 082 321 лв.)

БНТ
Общо: 5 053 548 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (898 517 лв.)
ОПРЧР (480 000 лв.)
ОПТ (544 915 лв.)
ОПРР (1 053 414 лв.)
ОПОС (485 712 лв.)
ПРСР (753 794 лв.); БНТ 1 (357 640 лв.), БНТ 2 (240 000 лв.), БНТ САТ (119 604 лв.), БНТ Свят (119 952 лв.)

България он еър
Общо: 2 811 640 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (839 524 лв.)
ОПРЧР (0 лв.)
ОПТ (503 847 лв.)
ОПРР (488 736 лв.)
ОПОС (481 560 лв.)
ПРСР (467 974 лв.); Радио България он ер (29 999 лв.)

ТВ7
Общо: 2 437 189 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (662 352 лв.)
ОПРЧР (360 000 лв.)
ОПТ (379 264 лв.)
ОПРР (239 040 лв.)
ОПОС (0 лв.)
ПРСР (796 533 лв.)

ТВ „Европа“
Общо: лв. 1 569 528 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (311 184 лв.)
ОПРЧР (360 000 лв.)
ОПТ (0 лв.)
ОПРР (194 784 лв.)
ОПОС (319 560 лв.)
ПРСР (384 000 лв.)

Канал 3 (Елит Медиа България ЕООД)
Общо: 886 022 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (442 032 лв.)
ОПРЧР (0 лв.)
ОПТ (0 лв.)
ОПРР (0 лв.)
ОПОС (0 лв.)
ПРСР (443 990 лв.)

ТВ „Евроком“
Общо: 376 629 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (53 892 лв.)
ОПРЧР (0 лв.)
ОПТ (0 лв.)
ОПРР (29 952 лв.)
ОПОС (0 лв.)
ПРСР (292 785 лв.)

Дарик радио
Общо: 5 982 044 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (1 620 408 лв.)
ОПРЧР (432 000 лв.)
ОПТ (1 044 960 лв.)
ОПРР (459 470 лв.)
ОПОС (1 389 294 лв.)
ПРСР (1 035 912 лв.)

Радио „Фокус“
Общо: 3 076 349 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (1 439 584 лв.)
ОПРЧР (168 000 лв.)
ОПТ (228 258 лв.)
ОПРР (310 312 лв.)
ОПОС (226 410 лв.)
ПРСР (703 785 лв.)

БНР
Общо: 2 955 624 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (845 945 лв.)
ОПРЧР (197 100 лв.)
ОПТ (391 163 лв.)
ОПРР (289 380 лв.)
ОПОС (548 877 лв.)
ПРСР (683 159 лв.)

Радио К2 (АНАИЛИ МИЛИ ЕООД)
Общо: 651 792 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (192 000 лв.)
ОПРЧР (0 лв.)
ОПТ (0 лв.)
ОПРР (49 896 лв.)
ОПОС (0 лв.)
ПРСР (409 896 лв.)

Радиокомпания Си Джей /част от bTV Radio Group/ – bTV Radio, N-JOY, Z-Rock, Jazz FM и Classic FM.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ – (за купуване на програмно време в радио N-JOY – 239 281 лв.);
ОПРЧР (72 000 лв.)
ОПТ (49 568 лв.)
ОПРР (49 818 лв.)
ОПОС (1 185 024 лв.) –
ПРСР (409 896 лв.)

Болкан Броудкастинг ЕАД
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (119 983 лв.)
ОПРР (49 593 лв.)
ОПОС ( Болкан Броудкастинг ЕАД 63 950 лв.); Радио ФМ Плюс ЕАД (355 550 лв. за излъчване на аудиоклипове); ИнфоПрес и КО ЕООД (180 723 лв.)
ПРСР (има сключени индивидуални договори за малко над 29 хил. лв. с Радио N-JOY, ФМ+, Z-Rock.)
„Оберон радио макс“ е правоприемник на „Болкан броудкастинг“, старият собственик на FM+, Fresh! и Star FM.

Метрорадио (БГ Радио)
Общо: 381 216 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (120 000лв.)
ОПРЧР (0лв.)
ОПТ (0 лв.)
ОПРР (49 988 лв.)
ОПОС (181 258 лв.)
ПРСР (29 970 лв.)

2014 – юни 2019 г. – 8 424 327 лв. с ДДС

Нова борудкастинг груп
Общо: 1 472 437 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (249 312 лв.)
ОПРЧР (480 000 лв.)
ОПТТИ (129 302 лв.)
ОПРР (190 836 лв.)
ОПНОИР („ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“) –(59 599 лв.)
ОПОС (159 940 лв.)
ПРСР (203 448 лв.)

БТВ Броудкастинг груп АД
Общо: 1 052 142 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (243 786 лв.)
ОПРЧР (71 881 лв.)
ОПТТИ (120 839 лв.)
ОПРР (191 306 лв.)
ОПНОИР („ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“) –(60 494 лв.)
ОПОС (159 836 лв.)
ПРСР (204 000 лв.)

БНТ
Общо: 1 080 004 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (217 185 лв.)
ОПРЧР (480 000 лв.)
ОПТТИ (73 618 лв.)
ОПРР (0 лв.)
ОПНОИР („ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“) –(60 873 лв.)
ОПОС (134 970 лв.)
ПРСР (113 358 лв.)

България он еър
Общо в медийната група: 831 358 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (119 898 лв.)
ОПРЧР (0 лв.); ТВ Блумбърг – 39 960 лв. Инвестор.бг – 360 000 лв.
ОПТТИ (0 лв.); Инвестор.бг – 107 839 лв.
ОПРР (0 лв.); Инвестор.бг – 47 952 лв.
ОПНОИР („ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“) – Инвестор.бг – 60 910 лв.
ОПОС (0 лв.); Инвестор.бг – 70 799 лв.
ПРСР ( 24 000 лв.);

ТВ „Европа“
Общо: 480 744 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (79 560 лв.)
ОПРЧР (120 000 лв.)
ОПТТИ (0 лв.)
ОПРР (107 904 лв.)
ОПНОИР („ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“) – Инвестор.бг –0 лв.
ОПОС (90 012 лв.);
ПРСР (83 268 лв.);

Канал 3 (Елит Медиа България ЕООД)
Общо: 397 764 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (159 120 лв.)
ОПРЧР (0 лв.)
ОПТ (0 лв.)
ОПРР (96 000 лв.) – Елит Медия България ЕООД
ОПОС (93 800 лв.)
ПРСР (48 844лв.)

ТВ „Евроком“
Общо: 143 094 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (119 664 лв.)
ОПРЧР ( 0лв.)
ОПТТИ (0 лв.)
ОПРР (0 лв.)
ОПНОИР („ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“) – 0 лв
ОПОС ( 6 192лв.);
ПРСР (17 238 лв.);

Дарик радио
Общо: 845 228 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (235 496 лв.)
ОПРЧР ( 240 000лв.)
ОПТТИ ( 30 204 лв.)
ОПРР ( 81 888 лв.)
ОПНОИР („ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“) – 29 760 лв
ОПОС (48 000лв.);
ПРСР (179 880 лв.);

Радио „Фокус“
Общо: 388 876 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (194 802 лв.)
ОПРЧР (0 лв.)
ОПТТИ (0 лв.)
ОПРР ( 75 586лв.)
ОПНОИР („ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“) – лв
ОПОС ( 94 728 лв.);
ПРСР ( 23 760лв.);

БНР
Общо: 399 028 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (189 792лв.)
ОПРЧР (120 000 лв.)
ОПТТИ (17 726 лв.)
ОПРР (11 520 лв.)
ОПНОИР („ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“) – 29 990 лв
ОПОС ( 30 000лв.);
ПРСР (0лв.);

Метрорадио (БГ Радио)
Общо: 292 966 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (183 838 лв.)
ОПРЧР (11 045 лв.)
ОПТТИ (0лв.)
ОПРР (57 043лв.)
ОПНОИР („ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“) –(0 лв.)
ОПОС (5 400лв.)
ПРСР (35 640лв.)

Радио К2 (АНАИЛИ МИЛИ ЕООД)
Общо: 203 641 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (114 981 лв.)
ОПРЧР (24 000 лв.)
ОПТТИ (0 лв.)
ОПРР (11 016лв.)
ОПНОИР („ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“) – 0 лв
ОПОС (7 852 лв.);
ПРСР (45 792 лв.);

Радиокомпания Си Джей /част от bTV Radio Group/ – bTV Radio, N-JOY, Z-Rock, Jazz FM и Classic FM.
Общо: 158 007 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ (79 974 лв.)
ОПРЧР ( 12 177 лв.)
ОПТТИ (0 лв.)
ОПРР ( 50 856 лв.)
ОПНОИР („ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“) – 0 лв
ОПОС (15 000 лв.);
ПРСР ( 0лв.);

Болкан Броудкастинг ЕАД
Общо: 90 918 лв.
ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ ( 79 974лв.)
ОПРЧР (0 лв.)
ОПТТИ ( 0 лв.)
ОПРР (10 944 лв.)
ОПНОИР („ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“) – 0 лв
ОПОС (0 лв.);
ПРСР (0 лв.);

Григор Лилов