БОЙко, имаш ли позиция за битите от твоите заптиета деца на протеста?

БОЙко, имаш ли позиция за битите от твоите заптиета деца на протеста?
Позиция за десетките незаконно задържани, мирно протестиращи БЪЛГАРСКИ граждани на протеста?
Имаш ли позиция за десетките незаконни обвинения повдигнати срещу мирно протестиращите от каскетите ТИ?
А?
М@@цу@@@@ти@@@@@п@@@@@@м@@@@@@@@@@фашистичку!
Николай Хаджигенов