Бойко открива обходния път на Габрово на 4 юни, а 12 дни по-късно той вече се е сгромолясал

Бойко открива обходния път на Габрово на 4 юни, а 12 дни по-късно той вече се е сгромолясал.
Това е резултатът, когато 30-50% от една обществена поръчка са под формата на рушвети, а фирмата реален изпълнител на един обект е 4-5 подизпълнител (като тези преди нея са получателите на подкупите).

Автор: Ивайло Мирчев, ФБ