БОСИЯ ДО МОСКОВСКИ: „ГОСПОДИН ПРЕСТЪПНИК, ПАРДОН, МИНИСТЪР, КЪДЕ Е ПРОТОКОЛА ОТ СРЕЩАТА МИ С ВАС?!“

ДО МИНИСТЪРА НА МТИТС

КРИМИНАЛНО ПРОЯВЕНОТО ЛИЦЕ ИВАЙЛО МОСКОВСКИ

И   С   К   А   Н   Е

от Николай Ганчев Колев-Босия, София, ж. к. Борово, бл. 231, ап. 39, тел. 0888 ….

ГОСПОДИН ПРЕСТЪПНИК, ПАРДОН, МИНИСТЪР,

На срещата ни преди 8 дни в МТИТС по мое настояване се водеше протокол. В края на срещата се разбрахме да мина на другия ден и да взема заверено копие от протокола. На другия ден минах, но не получих нищо. Това продължава и до днес.

Поставям условие, че ако в рамките на три дни не получа копие от протокола, ще заведа дело в съда.

Това да се приеме като нотариална покана.

2 юли 2018 г.

София

Николай Колев-Босия

николай колев босия

http://afera.bg

loading...