Братя баламурници, от учебниците отпадат великите Ботев, Алеко, Талев, Д. Димов, Йовков, Смирненски,…

Братя баламурници, от учебниците отпадат великите Ботев, Алеко, Талев, Д. Димов, Йовков, Смирненски,…
Включват Доган, Баце, Цецка Цачева, Данито Барниръбъла, АлЙо и Софи Маринова.
Вие си спете!

Акад Петър Иванов

loading...