Братя баламурници, спете и се надявайте на баба Стойна със съдрания галош!

Най-големият контрабандист бил шеф на Агенция Митници! Хвана̀ли го чуждите полицаи, тайно от нашите, защото бил човек на… всички ние знаем на кого. Братя баламурници, спете и се надявайте на баба Стойна със съдрания галош!

Акад Петър Иванов

loading...