Братя баламурници, тези 60-годишни таратайки Ф-16 много отдавна са бракувани навсякъде

Братя баламурници, тези 60-годишни таратайки Ф-16 много отдавна са бракувани навсякъде.

Не ги щат даже и диваците в Африка.

А ние се изръсихме с 2,5 милиарда!

Що тъй ве?

Акад. Петър Иванов