Братя българи! Патриоти! Събираме чета да освобождаваме Баце от затвора

ВЪЗВАНИЕ

Братя българи! Патриоти!
Събираме чета да освобождаваме Баце от затвора. Като са правили нашите прадеди в Македония.
Всеки четник трябва да си носи суха храна за три дни, и още: долни гащи, потник, чорапи, терлици, галоши, чадър, манерка, сабя (или сатър), пушка, револвери, шише с ракийца и друго, кото дал Господ.
Събираме се на Топлата вода, при бай Иван Мискина, на 5 юли сутринта в 10:00 ч.

Многострадалний Баце, чекай ни до прозореца!
Море ще те освободиме, нема начин!

От Ръководството

Акад Петър Иванов