Брифинг за ваксинирането. Заучени и неуместни отговори

На въпроса защо се прилага ваксинация в условията на световна пандемия отговора е “ Не знам кой учебник сте чели, но винаги когато започне епидемия, се организира ваксинация, както например при епидемията от морбили“Когато ЗАПОЧНЕ, а не при втора и трета вълна на епидемията
На въпроса няма ли да се наруши правото на придвижване, при налагане на ограничения / пример със самолетна компания, която е заявила, че няма да допуска неваксинирани лица/ ОТГОВОР НЯМА!
Няма и обяснение защо са закупени ваксини и взето решение за масова ваксинация ПРЕДИ да има разрешение за употреба.
Няма обяснение за действието на ваксината, която не е преминала 5 год. период на клинични изпитания и възможните УСЛОЖНЕНИЯ.
Защо ваксината се съхранява при температура -70 градуса и какво се случва при поставянето и?
Ваксинирането ще се предшества ли от PCR тест?
Как ще се отрази на вече заразен човек?
Защо е нужна ваксинация на хора с антитела?
Колко щама на вируса са известни и тази ваксина за кой от тях е изработена?
Макар и ваксинирането да е „доброволно“, допустимо ли е впоследствие да бъдат ограничавани правата ни ,ако доброволно не се ваксинираме?Как държавата ще реагира и защо днес мълчи по този толкова важен въпрос?
Чл.29 ал.2 от Конституцията : „Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.“
Прилагането на медицински продукт, който не е преминал необходимият период и обем на клинични изпитвания и възможни усложнения е равносилно на медицински опит.
Държавата дължи грижа и носи отговорността да опазва и гарантира здравето на своите граждани и да не допуска ограничаване на правата им.
Не можела българската държава да се намесва, ако други държави- членки или компании предприемат ограничителни мерки във връзка с ваксинацията?!
ЩАБА
Много удобно, недраги ми некомпетентни, безмозъчни слуги на мафиотското управление.
Не знам кое е по – ужасяващо – че сте послушни ,че не знаете или че не искате да знаете!
Европейският съюз разполага само с правомощията, които са му дадени по силата на Договорите за ЕС (принцип за възлагане на правомощия).
Съгласно този принцип ЕС може да действа единствено в рамките на правомощията, които са му дадени от държавите от ЕС в Договорите, за постигане на целите, заложени в тях. Правомощията, които не са му предоставени в Договорите, принадлежат на държавите от ЕС.
Договорът от Лисабон разяснява разпределението на правомощия между ЕС и държавите от ЕС. Тези правомощия са разделени в 3 главни категории:изключителни правомощия; споделени правомощия; иправомощия за подкрепа.
В областта „споделени проблеми на сигурността в областта на ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ „, ЕС разполага с т.н. СПОДЕЛЕНИ ПРАВОМОЩИЯ – чл.4 ДФЕС : ЕС и държавите от ЕС могат да законодателстват и да приемат правно обвързващи актове. Държавите от ЕС упражняват собствените си правомощия, където ЕС не упражнява правомощията си или е решил да не ги упражнява.“
В областта “ опазване и подкрепа на общественото здраве“ правомощията ЕС са от категорията “ подкрепящи“ чл.6 от ДФЕС .ЕС може да се намесва само за да подкрепя, координира и допълва действията на държавите от ЕС.
Профилактиката и реагирането на заболявания играят важна роля в политиката на ЕС в областта на общественото здраве. Профилактиката се отнася предимно до области като ваксинация, борба с антимикробната резистентност, действия за борба с рака и отговорно етикетиране на храните.
Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) осъществява оценка и мониторинг на възникващи заплахи за здравето, за да координира реакцията. В същото време Европейската агенция по лекарствата (EMA) управлява научната оценка на качеството, безопасността и ефективността на всички лекарствени продукти в ЕС.
Всеки гражданин на ЕС се ползва от едни и същи основни права, базирани на ценностите на равенството, недискриминацията, приобщаването, човешкото достойнство, свободата и демокрацията. Тези ценности са подсилени и защитени от принципите на правовата държава, залегнали в Договорите за ЕС и Хартата на основните права. Гражданите на ЕС имат право да живеят, работят, учат и сключват брак в други страни от Съюза. ЕС работи, за да опазва сигурността на личните данни на европейските граждани и да им осигурява права като потребители.
В случай, че ЕС наруши принципите на пропорционалност или субсидиарност или държава членка наруши основни права на гражданите на съюза, съществуват гаранции за съдебен контрол.
Това БИ ТРЯБВАЛО да знаят неуважаемите управляващи и отрочетата им и да гарантират на нас , българските граждани, че ще защитят правата ни, когато са нарушени / от ЕС или държава- членка/ по предвидения в правото на ЕС ред.
Те обаче твърдят, че нищо не могат да направят.
Това се нарича неграмотност и безотговорност – същностни характеристики на управлението на ГЕРБ.
Румяна Ченалова