Буря в чаша вода

Впечатляващият резултат от 93% на референдума в Трън, с който бе отхвърлен златодобива, би трябвало да отвори очите на когото трябва. Това може би е най-важният извод от проведеното допитване, с което хората избраха да имат чиста природа вместо концесия, която да я съсипе.
Нали знаете обаче, че той няма юридическа стойност, независимо, че се води валиден. Добивът на полезни изкопаеми е изцяло в компетенцията на държавата, а не на местната власт. Затова и въпросът беше зададен така – дали са против общината да одобрява устройствени планове, свързани с тази дейност. Е, хората изразиха позицията си, остава голямата въпросителна дали държавата ще се съобрази с нея.
Практиката досега показва, че се случва точно обратното – „инвеститорът“ винаги е предпочитан пред народната воля. А ако от общината откажат да изпълнят законно установени процедури и законни искания на концесионера, ще има санкции и пак ще стане. Защото дадените на концесии „добиви“ и бизнеси доказано обслужват интересите на шепа овластени хора чрез комисионерство, подкупи и всякакъв друг вид мафиотски похвати. Нищо не стига до джоба на българина нито пряко, нито косвено! Я вижте що миньори са без заплати!
Та в общи линии пак имаме буря в чаша вода.

Валентин Георгиев

http://duma.bg

loading...