България е осъжданна многократно заради грешки на длъжностни лица и политици

Няма налично описание на снимката.

България е осъжданна многократно заради грешки на длъжностни лица и политици. Общините, прокуратурата, различни институции също са осъждани да заплащат обезщетения за нарушаване на човешки права и незаконосъобразни актове.

Милиони левове от държавния бюджет отиват заради грешки на отделни лица. Плащаме на практика всички. Но досега дали има случай държавата да си е поискала парите от виновните?

Очаквам отговора на Министър Йорданова, който е предвиден за 28.01.2022 година.

Елена Гунчева
Народен представител