БЪЛГАРИЯ СЕ ДЕБЪЛГАРИЗИРА. СТАВАМЕ ЕЯЛЕТ С 4 САНДЖАКА НА ТУРСКАТА ИМПЕРИЯ

Еялѐтът (на турски: eyalet) е най-голямата административно-териториална единица в Турската империя, начело на която стои бейлербей, който е на пряко подчинение на Анкара.
Еялетите са делят на санджаци, които се управляват от бейове, подчинени на бейлербея.

Българските земи по хипотезата попадат в Румелийския еялет, чийто център е София. Там ще се построи и най-голямата джамия на Балканите. София е седалище на бейлербея.

В Румелийския еялет влизат 4 санджака: Софийски, Кърджалийски, Делиормански (Търговище) и Плевненски.

Първите стъпки за осъществяването на проекта са:
– изкупуването на земите, горите, магистралите, летищата, пристанищата, енергетиката (ТЕЦ, ВЕЦ и др.), инфраструктурата, болниците, туристическите обекти и др.;
– ликвидирането на българското национално самосъзнание и национална памет;
– ликвидиране на българското образование във всички негови степени;
– ликвидиране на българската национална култура, фолклор, традиции и др.;
– скъсване на отношенията с православна Русия, Сърбия и др.;
– циганизиране на населението;
– ислямизиране на населението;
– турцизиране на социалната среда;
– осигуряване на достатъчно джамии във всяко селище, на достатъчно медресета, ислямски училища, колежи и университети;
– демографска катастрофа и унищожаване чрез отрицателен прираст и емиграция на българския етнос и заменянето му с ислямизирани и турцизирани съобщества.

След няколко десетилетия българите, по прогнозите на Демографския институт, на Евростат, на ЦРУ, на ООН и др., стават екзотично малцинство за сметка на ислямизирани цигани, турци-мохамедани и имигранти от Ислямския изток.

Сега етническите българи намаляват всеки час с 13 души, а циганите всеки час се увеличават с 4 души. Общо населението намалява с 220 души всеки ден, или 9 души на час (-9=-13+4).

България се дебългаризира и съвсем скоро, както показват тенденциите във всички сфери на живота, от здравеопазването и туризма до пътната инфраструктура и въздушния транспорт, ставаме Румелийски еялет на Турция.

Учете турски език, братя, четете Корана, слушайте агент Сава, и се гответе за… Големия Кючек!

Акад. Петър Иванов

Резултат с изображение за акад петър иванов