БЪЛГАРИ, ДА СЕ ЗАЩИТИМ! НАПИШЕТЕ ПЕТИЦИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА ТЕКСТОВЕТЕ В НПК ЗА ТАЙНИ АРЕСТИ!

Като европейски граждани имаме правото да подадем петиция до Европейския Парламент, която да се разгледа от Комисията по петиции и евентуално да се внесе за обсъждане в Европарламента!

Всеки един от нас да внесе петиция до Европейския Парламент относно приетите на първо четене промени в НПК за правото на задържане до 48 часа за възрастен и 24 часа за дете, без да се уведомяват близки и роднини. Това изменение противоречи на основни разпоредби на Хартата на основните права и по специално на чл.48:

Член 48

Презумпция за невиновност и право на защита

1. Всеки обвиняем се счита за невинен до установяване на вината му в съответствие със закона.

2. На всеки обвиняем се гарантира зачитане на правото на защита.

и на чл. 24:

Член 24

Права на детето

1. Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за тяхното благоденствие. Те могат да изразяват свободно своето мнение. То се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, в зависимост от възрастта и зрелостта им.

2. При всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение.

3. Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и преки контакти с двамата си родители, освен когато това е против неговия интерес.

УТРЕ МОЖЕ ДА АРЕСТУВАТ И ВАС!

На посочения по-долу адрес може да прочетете изискванията за петиция и след като я напишете, да я изпратите на електронната поща или на хартиен носител на посочения адрес!

На първо четене 44-тото НАРОДНО СЪБРАНИЕ внесе промени в чл.63 от НПК относно задържане без право на уведомление.

БЪЛГАРИ, ДА СЕ ЗАЩИТИМ! ДА ПОКАЖЕМ НА СВЕТА КАК ДИКТАТУРАТА НАСТЪПВА В БЪЛГАРИЯ!

Елена Гунчева

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/bg/home

А тук може да намерите гласуваният законопроект:

http://parliament.bg/bills/44/802-01-36.pdf

Снимка на Елена Цонева Гунчева.