БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРАТУРА- МАФИОТСКА КРЕАТУРА

„Пък ловът му — господ да те пази! Заекът бяга нагоре, то тича надолу, пъдпъдъците му се петлеят из краката, а то души де са оставили жътварите яденето.“

(Чудомир – „Не е куче като куче“)

Като добросъвестен гражданин подадох сигнал(жалба) във Върховната касационна прокуратура:

(Сигнал може да бъде подаден от всеки гражданин, който е станал свидетел или е разбрал за извършено престъпление, дори ако не е пострадал от него. Нещо повече – по закон гражданите са длъжни да информират прокуратурата или полицията, когато знаят или са станали свидетели на извършено престъпление.)

(„КОЙ ОТКРАДНА И ФАЛИРА

„БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ“!

(„Булгартабак Холдинг“ затваря цигарената си фабрика в Благоевград)

„…И както държавата влиза в това предприятие(„Дунарит“),така трябва бързо да направи анализ ревизия на порочните схеми в приватизацията.“

(„24 часа“)

Призовават от „24 часа“ – и сами не си вярват!

Ами я да си припомним скандалната приватизация на „Булгартабак холдинг“ на смешната цена от 100 млн. евро – покупната цена за 79,83% от капитала на“Булгартабак – Холдинг” АД е 100 100 000 евро.

След като преди това – за 2 път – изгониха под фалшив претекст от процедурата по приватизация на „Булгартабак“ втората компания в света БАТ!

През 2004 г. „Бритиш американ тобако“ предложи 200 млн.евро за 80% от акциите в „София БТ“, „Благоевград БТ“ и „Пловдив БТ“, а на следващата година си оттегли офертата заради „усложнената политическа обстановка“.

Вторият път наетият консултант по сделката „Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид“ предлага вариант за приватизация на „Булгартабак“ – 100% тежест на показателя „цена“. Т.е. печели този, който плати най-много.

Този критерий отпада – познайте в угода на кого!

В окончателния вариант на процедурата за избор на купувач на „Булгартабак“ са заложени 65% тежест на социални критерии, 30% на цена и 5% на инвестициони намерения.

Социалните критерии се състоят в ангажимент за изкупуване и преработване на тютюн. Точно това изискване отказва стратегическите купувачи от участие в конкурса.

Тоест поставиха пред БАТ неизпълними условия – само за да ги разкарат от участие в приватизацията.А това че държавата можеше да вземе според първоначално предложения критерий „цена“ много повече пари за „Булгартабак“ – няма никакво значение – важното беше холдингът да отиде у правилните хора!

И БАТ се оттегли от процедурата за 2 път – и така бе разчистен пътя на родната мафия да прилапа на безценица „Булгартабак“.

2017г. същата тая компания British American Tobacco (BAT) купи водещи марки на производителя на цигари „Булгартабак“.Стойността на сделката е над 100 млн. евро, като така базираната в Лондон компания ще стане собственик на водещите брандове на българския холдинг – Victory, Eva Slim и GD.

Тоест 100 млн.евро само за марките – за колкото продадоха 79,83% от „Булгартабак холдинг“!

Така че – ето ви крещящ пример за „порочните схеми в приватизацията“ – криминална приватизация в действие!

„За да затворим тази тема, каква беше в началото уговорката за участие в собствеността на „Булгартабак“?

Според Пеевски Борисов, Доган и Сталийски трябвало да получат бонуси (по 10% собственост от дяла, който беше приватизиран, според схема, публикувана в блога на Мирослав Иванов – бел.ред) затова, че разрешават сделката.“(Цветан Василев пред „Капитал“)

Тест за независима Прокуратура

или мафиотска Креатура!

НИКОЛАЙ РИЗОВ)

Накратко:

-изгониха за втори път – под фалшв претекст – втората цигарена компания в света БАТ;

-по този начин се разчисти пътят за приватизация на „Булгартабак холдинг“ от „правилните „хора;

-продадоха близо 80 процента „Булгартабак холдинг” за смешните 100 милиона евро-

като по този начин ощетиха държавата;

-да се провери твърдението дали гореспоменатите лица са получили бонуси(по 10% собственост от дела,който е приватизиран).

Според Конституцията на Република България прокуратурата има следните функции:

– следи за спазване на законността, като ръководи разследването и                  

– упражнява надзор за законосъобразното му провеждане;

– може да извършва разследване;

– привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер;

– упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки;

– предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове;     

– в предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела.

Вчера получих писмо от СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 за отказ да се образува досъдебно производство:

„След като се запознах с материалите по преписката намирам за установена следната фактическа обстановка:

Преписката е образувана по повод изпратена по компетентност  от ВКП жалба.В жалбата са изложени твърдения за извършено престъпление във връзка с приватизацията на „Булгартабак холдинг”.

При така установената фактическа обстановка се налага следния правен извод:в сигнала не се съдържат конкретни данни за извършено престъпление от общ характер от компетентността на СГП.Изложени са общи и повърхностни твърдения,субективни оценки и възприятия на сигналоподателя,но не и конкретни факти и обстоятелства за извършено престъпление.Предвид горното се установява,че не е осъществен състав на престъпление от НК,за което да се образува досъдебно производство.Липсват достатъчно данни,необходими по смисъла на НПК за образуване на наказателно производство,поради което в конкретния случай не следва да се образува такова,а настоящата прокурорска преписка следва да бъде прекратена.”

Според Прокуратурата:

„в сигнала не се съдържат конкретни данни за извършено престъпление от общ характер от компетентността на СГП.Изложени са общи и повърхностни твърдения,субективни оценки и възприятия на сигналоподателя,но не и конкретни факти и обстоятелства за извършено престъпление.”

Тоест – според Прокуратурата – липсват „конкретни факти и обстоятелства за извършено престъпление“.Следавателно:

-British American Tobacco (BAT) не са изгонени от конкурса под фалшив претекст;

-цената,която е платена за 80 процента от „Булгартабак холдинг” – 100 млн евро – е справедлива;

-няма да проверяваме твърденията за 10% бонуси на горепосочените лица.

-няма да проверяваме кой приватизира,източи и фалира „Булгартабак холдинг“

Това ми казва Прокуратурата с надменен,оскърбителен и нетърпящ възражение тон-

всичко това в моя сигнал били „общи и повърхностни твърдения,субективни оценки и възприятия на сигналоподателя“!

Разследват бившия министър Трайков за безстопанственост-

ощетил държавата с продажба на занижени цени на държавния дял на ЕВН.

А излиза – според Прокуратурата – че държавата не е продала дела си в „Булгартабак холдинг“ на занижени цени – и не е ощетена!И няма основание за разследване и образуване на дело за безстопанственост и ощетяване на държавата! И за неправомерно и незаконно облагодетелстване на определени лица!

Двоен аршин-та дрънка!

Парадоксът е пълен и крещящ! Моя милост – напълно безплатно,не съм журналист,икономист или правист,а обикновен съвестен гражданин – се опитва да защити интересите на държавата.

А оторизираните органи – получаващи огромни възнаграждения за да защитават интересите на държавата – защитават интересите на мафията!

Еднозначен и категоричен резултат от теста:

Булгарската Прокуратура-

МАФИОТСКА КРЕАТУРА!

НИКОЛАЙ РИЗОВ