Българските граждани доказаха с поет личен и огромен риск за живота си, че са единствените свободни хора на тази планета

Българските граждани доказаха с поет личен и огромен риск за живота си, че са единствените свободни хора на тази планета. Не в ЕС, а в целия свят!

Ние сме единствените, които при осигурени 100% ваксини от ново поколение, отказахме да бъдат експериментирани върху нас и децата ни. Поехме напълно съзнателтелно този риск и го изплатихме с цената на свидни жертви. Ще го изплатим и докарай, но това няма да ни събори.Лично аз нямам съмнение, че инжектираните по света в пълен обем плащат по-висока цена от нас и няма да могат да платят остатъка, защото най-лошото за тях ще настъпи до пет години. А в следващите 15 ще изтекат незабелязано в канализацията.

Другата ни национална победа е, че успяхме да покажем презрението си към назначените ни отвън полтици чрез инженерни политически проекти и бойкотирахме на практика изборния процес. От морална гледна точка ние сме победителите, защото от същата гледна точна нямаме легитимни президент и правителство. Делегитимирани са.

Кой друг народ направи това в ЕС? Американците в САЩ могат ли да дръзнат срещу волята на чичо Сам? – Не могат, разбира се, защото какво той реши, това прави с тях. Като животни.

Ако има съществена промяна в ЕС, тя ще тръгне от България! Сигурен съм.

Всички други европейски народи са клети жертви и вечни заложници на управниците си.

Николай Марков