Българският футбол е отражение на модела на олигарси, корупция, управленска импотентност

Българският футбол е отражение на модела на олигарси, корупция, управленска импотентност. Борисов се прави на ни чули ни видял. Правят мачлета с Гибралтар за да отчетат успех, т.е. магистрали, асфалт.
Дори вече не правят изявление – не Борисов, той участва само на конграчулейшънс фазата, но и от БФС вече не смятат за възможно да говорят изобщо.
Системата убива. И здравето, и демокрацията, и върховенството на закона, и спрадедливостта и футбола.
Всичко е взаимно свързано.

Илиан Василев