БЪЛГАРСКОТО БЛАЖЕНСТВО

„Блажени са нищите духом, защото тяхно е царството небесно“. ( Матей 5:3)
Има най-различни размишления върху този текст от евангелието, но само едно от тях се съотнася таман към днешната българска реалност.

То е, че колкото по-глупав, по-невеж и по-безочлив е някой (или някоя) от тия, на които е дадено, по Божие недомислие, да се реят временно по висините – толкова по-умен, по-знаещ и по-проникновен се чувства. И толкова е по-доволен и по-честит, докато лъже на поразия и дрънка на кухо в ефира.

Доказателства ли искате? Ами включете радиото или телевизора – ще ги чуете и видите тутакси.

Анна Заркова