Б.Б. ще поведе нов религиозен култ, онзи на изобличените и репресирани герберасти!

Б.Б. ще поведе нов религиозен култ, онзи на изобличените и репресирани герберасти! Това ще е едно много малобройно малцинство! 😂😂😂

Димитър Стоянов