ВЕЛИКА СЪБОТА

Жените перат поясите на мъжете си, вярвайки, че през лятото на полето няма да ги боли кръстът. Черупки от червени яйца се замазват с говежди тор върху стените – за предпазване от лошото.

Малцина са живите свидетели на такъв Великден. За нас отдавна празниците са пълници. Гледаме да преситим очите си със софра, да скрием с пълна посуда вечните петна по официалната покривка. Като истински сиромаси преяждаме по празници и вдигаме чаши с пълни бузи и пожелание “кога сме най-зле, така да сме”.

Според писанията днес Исус е отишъл в ада, за да разкъса оковите му. За нас, човеците, Възкресението не е просто радост от завръщането. Възкресението е доказателство за съществуването на собствената ни душа. Повече от всякога днес, сега, имаме нужда именно от това доказателство. Не за да напуснем ада, както е направил Исус, а за да се случи обратното. Адът да напусне нас.

Радослав Бимбалов