Весело е да си „проверявано лице“ от НАП

Весело е да си „проверявано лице“ от НАП. Особено, като се знае, че 90% от „проверяваните лица“ няма защо да бъдат проверявани, освен затова, че са съгрешили с дума или помисъл срещу властта. И особено, откакто проверката на всяко работещо лице с българско гражданство може да се направи с един пръст както от всеки данъчен, така и от всеки потребител на Интернет у нас и по света.
Това го казвам с пълното съзнание на „проверявано лице“, „журналист“ и „майка на враг“, че всичко казано неправилно ми излиза в седемдневен срок през носа.

Анна Заркова