ВЕЧЕ ПОЧТИ ТРИДЕСЕТ Г0ДИНИ “ПРЕХОД”, НАЛИ СКЪПИ БЪЛГАРИ ?!?! Е, ЧЕСТИТО! “ПРЕХОДЪТ”… З А В Ъ Р Ш И!!

“МАФИОТСКАТА ДЪРЖАВА” В БЪЛГАРИЯ – РЕАЛНОСТ !!!

ВЕЧЕ ПОЧТИ ТРИДЕСЕТ Г0ДИНИ “ПРЕХОД”, НАЛИ СКЪПИ БЪЛГАРИ ?!?!?!
Е, ЧЕСТИТО! “ПРЕХОДЪТ”… З А В Ъ Р Ш И!!
ДНЕС ИМАМЕ НЕ ТОТАЛИТАРНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА, НЕ ПАРЛАМЕНТАРНА,
А “МАФИОТСКА ДЪРЖАВА” !!!
Помните ли чл.1 от Конституцията на Народната република, който утвърждаваше тоталната ръководна роля на комунистическата партия? Днес инерцията от него продължава да живее независимо, че в чл.1 на сега действащата Конституция е записано: “ България е република с парламентарно управление” и чл. 3 “Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет”.
Днес държавните институции /в това число и законодателната/ са подчинени на властващите партии и техните лидери! Днес, очевадно нямаме парламентарно, а еднолично ПРЕМИЕРСКО управление на държавата България! Т. е. имаме като че ли “примиерска държава”!
Аз обаче, без никаво колебание, бих я нарекъл „мафиотска държава“, Термин, с който най-пълно може да се опише насилствено наложен специфичен тип посткомунистически режим. Тук вместо понятието политици, ще използвам понятието „полигарси“, което харатеризира тези, които заемат определена политическа позиция и притежават видима политическа власт, заедно с това притежават и силна невидима икономическа власт. Има и друго понятие, “олигарси”! Това са такива хора, които притежават видима икономическа власт и същевремено невидима политическа власт. Същото се отнася и за политическите партии, които се създадоха и съществуват не в „класическия“ смисъл на понятието. Политическите партии в България са затворен тип патронални институции, които се конкурират помежду си, единствено в свой интерес. Аз ги наричам партийно-политически ЕООД-та! И когато една от тях заеме монополистка позиция, на каквато позиция днес е партията ГЕРБ и нейния лидер, тогава вече може да се говори за „мафиотска държава“.
Ако погледнем назад в годините след 1989-та как действаха валастващите партийно-политическите формации, ярко се откроява ресурсоориентираната държава, която, по принцип, като че ли имаше законов характер. Например, “преватизация до дупка” на държавната собственост в икономиката под различни форми /масова…, РМД-та, чужди “стратигически” инвестиции…,/, както и разколачването на ТКЗС,… продажба на земеделска земя на чужди държави и граждани и пр. и пр…. на пръв поглед, като че ли не представляват криминална дейност в чист вид. Ползата изглеждаше като че ли общонародна и “демократична !!! Но следващата фаза, обаче, е клептокрацията (чиста кражба в особено големи размери) е нещо, която вече е престъпление. Това, което крадат клептократите са доходите и паричните потоци в банките дори и на обикновените твудещи се. Няма да давам примери, мисля, че с вас сме го преживяли. После следва хищническата държава, която, не просто незаконно пренасочва паричните потоци, но и отнема чуждата собственост, раздавайки я на други верни членове на „политическото семейство“. „Мафиотската държава“ не е просто клептокрация, а хищнически режим, където процъфтява ясно изразено централизирано силово отнемане на собственост. Именно това се случи в България.
Стартовите условия за формиране на посткомунистическия режим и по-специално “мафиотската държава” в нашата страна започна с монопола на компартията върху политическата власт. От тук започна всичко. Изборите в страна бяха и са не просто въпрос на политическо управление, но и възможност да бъде завладяно имущество, да бъде превърната държавната собственост не просто в частна, а в лична, преразпределена между верните членове на политическите кланове. По този начин разделение между политическата сфера и икономиката в нашата страна не се осъществи! Нещо повече, бившата компартия, /от която дефакто се нароиха уж различните партийно-политическите ЕООД-та/ стана реален инструмент на управлението, построявайки монопол върху политическата власт и подчинявайки различните олигархични групи. Образуваха се уж нов тип партии, където във върхушката останаха предишните комунистически босове. Структурата на управлявщия елит в нашата страна вече не бе номенклатулна, както се наричаше преди, а нещо съвсем различно. Аз наричам тази структура „приемно политическо семейство“. Това е чиста проба клан, където некръвните отношения са основополагащи и доминиращи. Това е превземане на държавата, което изглежда, че уж олигарсите са завзели властта и шантажират политиците. Напротив ! В „мафиознита държава“ политическите „предприятия“ (ЕООД-та) завземат икономическите пазари, обществените поръчки … и ги монополизират. Обсебва се огромен обществен финансов ресурс!
Това не са просто политико-икономически кланове, а организации от чисто криминален тип. Тук има два важни структурни елемента. Първо, в наложения посткомунистически режим имаше и има подставени лица, които формално владеят голямо количество активи, но не са реални собственици. В нашата „мафиотска държава“ истинският, същностния статут и природа на властта не съвпадат, те са абсолютно различни неща. Имаме едновременно: формално съществуващи демократични институции и типична мафиотска организация на управление.
Разликата между реалната, класическа мафия и „мафиотската държава“ е в това, че мафия няма публичен авторитет и затова използва физическа принуда. Когато „политическото семейство“ управлява страната като криминална организация и разполага с данъчни органи, полиция, правителство, парламент и т.н. — то няма необходимост да използва физическа принуда.
„Мафиотската държава“ в България се построи върху концепцията уж на политическия плурализам и демокрацията като умело се използва политическа власт за акумулиране на персонално богатство. „Мафиотската държава“ използва различни идеологически послания и концепции, които й бяха и са потребни. Използва се нещо от идеологията на колективизма и социалната справедливост, нещо от така наречените десните идеологии както и ако има „търсене“ може да бъде създадена антисемитска или расистка вълна стига това да донесе политическа и икономическа полза.
Както вече казах, формално в нашата страна има избори, но те се провеждат по законите сътворени от властващото “политическо семейство”’! Резултата е ясен – няма по-добър от патрона на “политическо семейство”’! Пък и кандидатите не са с равни възможности — печели този който има най-голям паричен ресурс и най-голямо, богато и предано “политическо семейство”’!
ТОВА Е “МАФИОТСКАТА ДЪРЖАВА”!!! В БЪЛГАРИЯ ТЯ Е РЕАЛНОСТ!!!
ВЪПРОСЪТ Е ЗАЩО ???
ЗАЩОТО СЛУШАХМЕ БЛАГИ ПРИКАЗКИ И ОБЕЩАНИЯ ЗА ДЕМКРАЦИЯ И ПРОМЯНА КЪМ ПО-ДОБРО! СЛУШАХМЕ И …”ДАВАХМЕ” ВЛАСТ с надеждата:
Да бъде “Времето наше”;
Да има “Сполука за България”;
Да дойде “Новото време”;
Да сме в НАТО и Европейския съюз…
Дадохме ВЛАСТ: на Филип, на Жан и на Иван,
на Симеон, на Сергей и на Доган..!
Дадохме ВЛАСТ и на Бойко!
ДАВАХМЕ ВЛАСТ И ЧАКАХМЕ!
ЧАКАХМЕ РАВНОДУШНИ, ТЪРПЕЛИВИ И М Ъ Л Ч А Х М Е!!!
Ликвидираха българското селско стопанство! МЪЛЧАХМЕ!
Унищожиха горите и горската промишленост! МЪЛЧАХМЕ!
Продадоха земята ни на чужди граждани и държави! МЪЛЧАХМЕ!
Предоставиха свещената българска земя и нейните богатства за благото на чужди народи и държави! МЪЛЧАХМЕ!
Разгромиха българското машиностроене, военно-промишленото производство, производството на електроника, енергетиката и хранително-вкусовата промишленост! МЪЛЧАХМЕ!
Наложиха хаос в банковата ни система и ограбиха парите на народа! МЪЛЧАХМЕ!
Предателски предоставяха територията на България и българската армия за постигане на чужди военни, икономически и политически интереси, а националната сигурност и суверенитета на държавата в пълна зависимост от тези интереси! МЪЛЧАХМЕ!
Принудиха младите хора да напуснат България и да търсят правото си на труд и реализация в чужди държави! МЪЛЧАХМЕ!
Днес когато сме равноправен член на Европейския съюз, цената на труда на българина в България е десетки пъти по-ниска в сравнение с тази на европееца – СРАМНО Е, но… МЪЛЧИМ!
Днес повече от половината млади, работоспособни и здрави българи са без работа и постоянни доходи и не създават семейства главно поради икономическа обреченост! МЪЛЧИМ!
Предизвикаха фатален за българите демографски срив – СТРАШНО Е, но МЪЛЧИМ!
Сториха така, щото днес в България:
– да се шири бедност, отчаяние, апатия, несигурност и необуздана, жестока престъпност – МЪЛЧИМ!
– да нямаме гарантирано право на живот и достойнство, право на здраве и спокойни старини – пак МЪЛЧИМ!
– да нямаме сигурност, нито в собствената си държава, нито в собствения си дом – УЖАСНО Е , НО МЪЛЧИМ
Убиват децата ни! МЪЛЧИМ!
Правят децата ни неграмотни и джендъри! МЪЛЧИМ!
Подслушват ни със СРС-та! МЪЛЧИМ!
Организираната престъпност и корупцията са в своя апогей! МЪЛЧИМ!
За срам и позор продадоха България за един лев!!! НИЕ пак МЪЛЧИМ!!!
Бедността на българите и в икономически и в духовен аспект непрекъснато катастрофално се задълбочава! НО…ТЪРПИМ и МЪЛЧИМ!!!
Още по-лошото, БЪЛГАРИНЪТ вече НЯМА МЕЧТИ! ОБАЧЕ, НИЕ МЪЛЧИМ!!!
Днес Ние, гражданите на България нямаме и никога не сме имали реални избирателни права! Дори нямаме право на мнение! МЪЛЧИМ!
Превърнаха ИЗБОРИТЕ в хазарт! МЪЛЧИМ!
И днес “ИЗБОРЪТ” на гражданите на България, е изборът на властващите! Изборът на Бойко!!! ТЪРПИМ и МЪЛЧИМ!!!
СТИГА МЪЛЧАНИЕ! СТИГА РАВНОДУШИЕ! СТИГА ТЪРПЕНИЕ!
Защото мълчанието е разруха!
Защото равнодушието е предателство!
Защото търпението е гибел!
Марин Станев